Trái cây mỗi ngày
150,000 
250,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
150,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
150,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
150,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
Rau tươi mới
150,000 
250,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
250,000 
150,000 
150,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
150,000 
250,000 
250,000 
Thực phẩm khô
150,000 
250,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
150,000 
250,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
250,000 
150,000 
-13%
460,000  400,000 
250,000 
250,000 
150,000 

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm
trong suốt những năm qua

Người mẫu – Ngọc Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Diễn viên – Phương Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Ca sĩ – Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Ca sĩ – Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Người mẫu – Ngọc Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Diễn viên – Phương Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin